Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Tm Chwarae Sir Gaerfyrddin : Iechyd
Chwarae Play

IechydMae chwarae yn cynnig amrywiaeth o fuddion i blant o ran ymarfer corff au hiechyd meddwl:
  • Mae dringo yn datblygu cryfder, cydsymud, cydbwysedd ar gallu i fentro, yn ogystal datblygu hyder a hunan parch.
  • Mae rhedeg a gemau cwrso yn datblygu ffitrwydd, stamina a sioncrwydd.
  • Mae neidio a rhedeg yn datblygu dwysedd esgyrn
Canllawiau ar weithgarwch corfforol:
pdf document Blynyddoedd Cynnar (O Dan 5) ar gyfer plant sy'n gallu cerdded
pdf document Blynyddoedd Cynnar (O Dan 5) ar gyfer babanod nad ydynt yn cerdded eto
pdf document Plant a Phobl Ifanc 5-18 oed


Syniadau i wneud cerdded yn hwyl a sbri ir teulu
Cerdded yn hwyl a sbri ir teulu

Mae plant actif yn blant hapus - mae plant yn hoffi rhedeg o amgylch yn cael hwyl a sbri. Nid ywr corff wedi ei gynllunio i eistedd o hyd, mae angen cerdded, neidio, rhedeg a symud.

Mae bod yn actif yn fuddiol i oedolion hefyd; mwyaf actif yr ydych, gwell y byddwch yn teimlo nawr ac mewn

blynyddoedd i ddod. Pan fydd plant yn eich gweld chi yn ymuno a chael sbri mewn gwahanol weithgareddau, fe fydd yn eu hannog nhw i fod yn actif hefyd.

Ffordd wych o gael plant i fod yn fwy actif yw caniatu amser a gwagle digonol ar gyfer chwarae. Mae chwarae yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles plant. Beth am gynnwys gemau hwyl a sbri pan yr ydych yn mynd am dro fel teulu? Fe fydd y plant yn fwy actif a bydd yn gwneud y daith yn fwy pleserus i bawb.

pdf document Lawr lwythwch y llyfryn Syniadau i wneud cerdded yn hwyl a sbri ir teulu.


Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae
Hyfforddiant/Gwaith Chwarae
Chwarae yn yr Ysgol
Chwarae a Sialens
Mannau Chwarae
Syniadau a Gemau
Polisi Chwarae
Hawliau Plant i Chwarae
Iechyd
Cysylltiadau/Dolenni
Digwyddiadau
Cysylltwch ni

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter