Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Tm Chwarae Sir Gaerfyrddin : Mannau Chwarae
Chwarae Play

Mannau ChwaraeMae amgylchedd chwarae cyfoethog yn:
 • Amgylchedd ffisegol amrywiol a diddorol syn manteisio ir eithaf ar gyfleoedd i fod yn gymdeithasol, yn greadigol, yn ddyfeisgar ac ymateb i heriau.
 • Lle mae plant yn teimlon rhydd i chwarae yn eu ffordd eu hunain ar eu telerau eu hunain.
Gall darpariaeth chwarae gynnwys:
 • Yr ardal chwarae leol
 • Parciau
 • Canolfannau chwarae
 • Ardaloedd chwarae antur gyda staff
 • Gofal plant ar l ysgol
 • Cynlluniau chwarae
 • Cylchoedd chwarae
 • Meithrinfeydd
 • Ysgolion
Mae darpariaeth chwarae o safon yn cynnig cyfle i bob plentyn a pherson ifanc ryngweithion ddilestair r canlynol neu gael profiad ohonynt:
 • Plant a phobl ifanc arall
 • Y byd naturiol
 • Rhannau rhydd
 • 4 elfen natur sef pridd, aer, tn a dwr
 • Sialens ac ansicrwydd
 • Newid hunaniaeth
 • Symud
 • Chwarae corfforol
 • Y synhwyrau
 • Teimladau

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae
Hyfforddiant/Gwaith Chwarae
Chwarae yn yr Ysgol
Chwarae a Sialens
Mannau Chwarae
Syniadau a Gemau
Polisi Chwarae
Hawliau Plant i Chwarae
Iechyd
Cysylltiadau/Dolenni
Digwyddiadau
Cysylltwch ni

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter