Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan

Croeso i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin


A ydych chi’n chwilio am wybodaeth, cymorth a chyngor ynghylch gofal plant neu weithgareddau hamdden i blant yn Sir Gaerfyrddin?

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn fan delfrydol i ddechrau. Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad dwyieithog, diduedd ac am ddim ynghylch ystod eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau ar gyfer plant a materion cymorth i deuluoedd. Mae hyn yn cynnwys cyngor ynghylch talu am ofal plant a gweithio yn y diwydiant gofal plant, gwybodaeth ynghylch meithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan i’r ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach.

Methu dod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano? Ffoniwch 01267 246555, tecstiwch 07786 202747 neu e-bostiwch eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol. Yn ogystal â’ch helpu chi yn uniongyrchol, gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol eich cyfeirio chi at asiantaethau a sefydliadau eraill.

Gwybodaeth Teuluoedd, Gofal Plant a Chwarae Gwybodaeth Teuluoedd, Gofal Plant a Chwarae Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) Teuluoedd yn Gyntaf Teuluoedd yn Gyntaf
Dechrau’n Deg Dechrau’n Deg
Canolfannau Plant Integredig Canolfannau Plant Integredig Cymunedau yn gyntaf Cymunedau yn gyntaf
Beth sy ‘mlaen Beth sy ‘mlaen

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter