Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Anghenion Ychwanegol : Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol


Gall Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - ADY darparu cyngor a chefnogaeth ag asesiadau, datganiadau ac adolygiadau blynyddol, gan gynnwys paratoi ar gyfer a chefnogaeth mewn cyfarfodydd. Gallant ddarparu gwybodaeth am y broses apeliadau, yn arbennig, Hawl y Plentyn i Apelio, ac yn eich helpu i gydlynu gwybodaeth ar gyfer cyfryngu neu dribiwnlysoedd. Maer Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - ADY ar gael i gwrdd theuluoedd i drafod unrhyw anghenion neu bryderon am y broses ddatganiadau statudol.

Cysylltwch : Kate Jones ar 01267 246466 neu e-bost: ALNsupport@carmarthenshire.gov.ukCymorth i Riant/Gofalwr Cymorth i Riant/Gofalwr Cymorth Ariannol Cymorth Ariannol Cyfathrebu Llwyr Cyfathrebu Llwyr (yn agor mewn ffenestr newydd)
Tm Llwybrau Gyrfa
Coastal Tm Llwybrau Gyrfa Coastal Changing Places Changing Places (yn agor mewn ffenestr newydd) Clynfyw CIC Care Farm Clynfyw CIC Care Farm (yn agor mewn ffenestr newydd)
Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - ADY Sir Gaerfyrddin Cyngor Awtistiaeth Oedolion Sir Gaerfyrddin Cyngor Awtistiaeth Oedolion (yn agor mewn ffenestr newydd) Cyswllt teulu, I deuluoedd gyda phlant anabl Cyswllt teulu (yn agor mewn ffenestr newydd)
The National Autistic Society Early Bird The National Autistic Society Early Bird (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter