Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Y Gwasanaethau Ieuenctid : Cymorth i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi cael Profedigaeth

Cymorth i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi cael Profedigaeth

Project 13
Prosiect 13 Cymuned ar-lein ar gyfer pobl ifanc yn delio galar a cholled. Porwch drwyr wefan, darllenwch ambell stori neu rhannwch eich profiad eich hun efallai? Beth bynnag a wnewch, dydych chi ddim ar eich pen eich hun yn hyn.

Gwefan yw RD4U a ddyluniwyd ar gyfer pobl ifanc gan bobl ifanc ac maen estyn cymorth ar l marwolaeth anwylyd.

Winstons Wish yw'r elusen bennaf ar gyfer plant sydd wedi cael profedigaeth a'r elusen ywr darparwr mwyaf o wasanaethau i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd sydd wedi cael profedigaeth.

pdf document Gwybodaeth Ar Gyfer Disgyblion - Delio Gyda Galar a Cholled
pdf document Gwybodaeth i Rhieni - Rhoi Cymorth i Blentyn sy'n GalaruCyngor Ieuenctid Sir Gar Cyngor Ieuenctid Sir Gar (yn agor mewn ffenestr newydd) Eiriolaeth Gorllewin Cymru Eiriolaeth Gorllewin Cymru Cymorth i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi cael Profedigaeth Cymorth i Blant a
Phobl Ifanc sydd
wedi cael
Profedigaeth
British Youth Council British Youth Council (yn agor mewn ffenestr newydd) cycaisg.com CYCA ISG (yn agor mewn ffenestr newydd)

Dolenni Cyflym:

Project 13: www.projectthirteen.cymru
thesite.org: www.thesite.org

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter