Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Bod yn Ddiogel : Bwlio

Bwlio


Arwyddion Rhybudd: Rhedeg i ffwrdd, peidio a mynychu’r Ysgol, anawsterau dysgu ac ymddygiad eraill heb reswm amlwg. Mae gan eich plentyn anafiadau heb esboniad credadwy drostynt. Ewch i weld rhywun yn yr Ysgol i gael eu cefnogaeth ac er mwyn iddynt weithredu. Os oes bwlio yn digwydd y tu allan i’r Ysgol, ystyriwch gysylltu â theulu’r plentyn sy’n bwlio a cheisiwch ddod o hyd i ffordd i ddatrys pethau drwy weithio gyda’ch gilydd. Rhaid gwrthod goddef bwlio. Dylet gerdded i ffwrdd, dweud wrth oedolyn neu ffrind ac osgoi ymladd. Rhieni – gwrandewch ar eich plentyn, cysurwch a byddwch yno ar ei g/chyfer. Siaradwch gyda’ch plentyn am eu diwrnod yn yr Ysgol. Dysgwch eich plentyn i barchu eraill yn gynnar yn ei h/oes. Dysgwch eich plentyn fod rhagfarn a bwlio yn annerbyniol. Cysylltiadau:
  • Childline – 0800 1111
  • Kidscape – 08451 205 204
  • Samariaid – 0845 7909090
  • BT malicious caller – 0800 666 700


Cyngor ynghylch Diogelwch Cyngor ynghylch Diogelwch Diogelwch Ffyrdd Diogelwch Ffyrdd Technoleg Technoleg
Lles Plant Lles Plant Bwlio Bwlio Gyda phwy alla’i adael fy mhlentyn? Gyda phwy alla’i adael fy mhlentyn?
Heddlu Dyfed Powys Heddlu Dyfed Powys (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter