Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gweithwyr Proffesiynol : Amddiffyn Plant

Amddiffyn Plant


Beth gallaf wneud os wyf yn poeni am les plentyn? Os ydych yn amau bod plentyn yn cael ei gam-drin/esgeuluso, yna cysylltwch r Tm Asesu Gwasanaeth Cymdeithasol lleol cyn gynted a phosib:
  • Llanelli 01554 742322
  • Caerfyrddin / Dinefwr 01558 825485
  • Neu Gwasanaethau Argyfwng Tu allan i Oriau Arferol (os fydd problem yn codi tu allan i oriau Swyddfa arferol a ddim yn gallu aros dan y diwrnod gwaith canlynol) 01558 824283
Cysylltiadau defnyddiol arall:
  • Bwrdd Lleol Diogelu Plant 01267 246595
  • NSPCC llinell gymorth 0808 100 2524
  • Heddlu Dyfed-Powys 0845 330 2000


Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant Amddiffyn Plant Amddiffyn Plant Rheoliadau Gofal Plant Rheoliadau Gofal Plant
Sefydlu busnes gofal plant Sefydlu busnes gofal plant Bod yn warchodwr plant cofrestredig Bod yn warchodwr plant cofrestredig
Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter