Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Ariannol a Chyfreithiol : Cymorth gyda Chostau Gofal Plant

Cymorth gyda Chostau Gofal Plant


I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Credydau Treth Plant, ewch i wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
www.inlandrevenue.gov.uk/taxcredits

Cymorth i rieni a help ariannol gyda chostau gofal plant

Ymddiriedolaeth Gofal Ddydd – Talu am Ofal Plant – Bydd yn eich helpu chi i ddeall y gwahanol fathau o gymorth ariannol y gallech ei dderbyn i’ch helpu chi gyda’ch costau gofal plant. Bydd y math o gymorth y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, ond gallwch weld a oes unrhyw gymorth ar gael ichi wrth ichi weithio, astudio, hyfforddi neu os oes gennych anghenion ychwanegol.
www.payingforchildcare.org.ukCanolfan Cyngor ar Bopeth Canolfan Cyngor ar Bopeth Cymorth gyda Chostau Gofal Plant Cymorth gyda Chostau Gofal Plant Cyngor Ariannol Cyngor Ariannol
Diwygio Lles Diwygio Lles Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol Childcare Vouchers Childcare Vouchers(yn agor mewn ffenestr newydd)
Teenage voices on first financial decisions Teenage voices
on first financial decisions
(yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter