Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gweithwyr Proffesiynol : Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant

Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant


Mae cyrsiau Cymorth Cyntaf, Amddiffyn Plant a Hylendid Bwyd Sylfaenol wedi trefnu gan Partneriaeth Plant Sir Gr. A fyddech cystal nodi er mwyn cael mynediad Ir hyfforddiant yma, bydd rhaid eich bod eisoes yn gweithio mewn lleoliad gofal plant neu flynyddoedd cynnar yn Sir Gr. Os hoffech chi wybod mwy am gyrsiau ir dyfodol, cysylltwch Phartneriaeth y Plant ar 01267 246555.

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Ysgolion Meithrin

Cam wrth Gam syn gyfrifol am weithredur cynllun hyfforddi cenedlaethol ac maen cyflawni hyn drwy:
  • Gynnig hyffordd
  • Drefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau Meithrin mewn Ysgolion ar draws Cymru.
Mae Cam wrth Gam yn croesawu dysgwyr sydd eisiaur cyfle i ddefnyddio a gwella eu Cymraeg. Am ragor o wybodaeth cysylltwch :

Cam wrth Gam
Prif Swyddfa Mudiad Ysgolion Meithrin
Y Ganolfan Integredig
Boulevard de Saint-Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion SY23 1PD

Ffn: 01970 639639
Ffacs: 01970 639638
e-bost: post@mym.co.uk
Neu ffoniwch am ddim ar 0800 11 22 33
www.mym.co.uk

West Wales Office
Mudiad Meithrin
Uned 9
Canolfan Fenter Llynnoedd Delta,
Y Rhodfa
Llanelli SA15 2DS

Ffn: 01554 755593Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant Amddiffyn Plant Amddiffyn Plant Rheoliadau Gofal Plant Rheoliadau Gofal Plant
Sefydlu busnes gofal plant Sefydlu busnes gofal plant Bod yn warchodwr plant cofrestredig Bod yn warchodwr plant cofrestredig
Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter