Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Cymunedau yn gyntaf
Cymunedau yn gyntaf

Cymunedau yn gyntaf

Mae Cymunedau yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin yn gweithio i gefnogi unigolion a theuluoedd gyda rhaglenni yn canolbwyntio ar gymunedau iach, llwyddiannus a dysg. Maent yn cynnig cyfleoedd i ennill sgiliau, cael mynediad i gyflogaeth a dod yn fwy iach. Prif ffocws Cymunedau yn Gyntaf ydy taclo tlodi, anghyfartaledd a materion gall arwain at dlodi.

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio i wella addysg, sgiliau, iechyd ar economi mewn cymunedau penodol gyda phrosiectau, gweithgareddau a digwyddiadau fel:
 • Clybiau swyddi
 • Sgiliau cyflogaeth
 • Cefnogaeth ddigidol
 • Cyrsiau hyfforddi
 • Gweithgareddau dysgu teulu
 • Hyrwyddo gweithgareddau lles corfforol
 • Annog bwytan iach
 • Cefnogi pobl ifanc i lwyddo yn yr ysgol
 • Cefnogaeth cynhwysiad ariannol
 • Rhaglenni gwirfoddoli.
Mae yna naw ardal Cymunedau yn Gyntaf yn Sir Gaerfyrddin:
 • Pantyffynnon
 • Bigyn
 • Felinfoel
 • Glanymor
 • Hengoed
 • Lliedi
 • Llwynhendy
 • Trimsaran
 • Tyisha
Nid yw Cymunedau yn Gyntaf ar gael i bawb sydd yn byw yn yr ardaloedd yma, maen ddibynnol ar eich cod post, cysylltwch Cymunedau yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin i ddarganfod mwy 01554 7844847.

Neuadd Y Dre
Sgwr Neuadd Y Dre
Llanelli
SA15 3AH

Ffn: 01554 7844847
Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter