Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Cwcis

Sut y mae Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Gaerfyrddin yn Defnyddio Cwcis

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Gaerfyrddin am ddarparu gwasanaethau ar-lein sy'n hawdd eu defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Gall hyn olygu rhoi pytiau bach o wybodaeth ar eich cyfrifiadur neu eich ffôn symudol neu ddyfeisiau eraill sy'n gallu cysylltu â'r rhyngrwyd tra byddwch yn defnyddio ein gwefan. Cwcis y gelwir y ffeiliau hyn.


Fe'u gelwir hefyd yn gwcis porwr neu gwcis llwybro. Maent yn ffeiliau testun bach sy’n aml wedi’u hamgryptio, ac yng nghyfeiriaduron eich porwr gwe. Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Caerfyrddin yn defnyddio cwcis i'ch helpu i ddefnyddio'r wefan hon yn effeithlon ac i gyflawni swyddogaethau penodol.


Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe wedi'u gosod i dderbyn cwcis. Os nad ydych am gael cwcis, mae modd ichi newid gosodiadau eich porwr gwe i wrthod derbyn cwcis.


Sylwer: Defnyddir cwcis yn helaeth er mwyn i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, a hefyd er mwyn darparu gwybodaeth i Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd, perchenogion y safle. Efallai y bydd analluogi cwcis yn golygu na fyddwch yn gallu defnyddio rhannau penodol o'r wefan hon.


Pam y mae Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Caerfyrddin yn Defnyddio Cwcis


Ni ellir defnyddio cwcis i wybod pwy ydych chi.


Defnyddir y wybodaeth arferol a gedwir mewn cwcis i wella'r gwasanaethau ichi. Er enghraifft:

• Galluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais gan olygu nad oes yn rhaid ichi roi'r un wybodaeth droeon yn ystod tasg.

• Gwybod eich bod efallai eisoes wedi rhoi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair sy'n golygu nad oes yn rhaid ichi eu rhoi ar gyfer pob tudalen we y gwnewch gais amdani.

• Cyfrif sawl person sy'n defnyddio'r gwasanaethau, er mwyn ei gwneud yn haws eu defnyddio a gofalu bod darpariaeth ddigonol i sicrhau eu bod yn gyflym.

• Dadansoddi data i'n helpu i ddeall sut yr ydych yn defnyddio ein gwasanaethau er mwyn inni allu eu gwella.


Y Modd yr ydym yn Defnyddio Cwcis


Cwcis i fesur y defnydd a wneir o wasanaethau.


Drwy ddeall sut y mae pobl yn defnyddio ein gwefan, gall Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Caerfyrddin ddarparu gwell gwybodaeth. Mae hefyd yn sicrhau bod y gwasanaeth ar gael pan fydd arnoch ei eisiau a'i fod yn wasanaeth cyflym. Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Caerfyrddin yn defnyddio nifer o ddulliau gwahanol o gasglu'r data, gan gynnwys gwasanaethau a ddarperir gan y cwmnïau canlynol:


Google Analytics

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ynghylch sut y mae'r rhai sy'n ymweld â'n safle yn ei ddefnyddio. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r safle. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r safle, o ble y daeth y rhai sy'n ymweld â'r safle a'r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy. Mae'r cwcis a ddefnyddir yn cynnwys y canlynol:

Enw'r Cwci: _utma
Cynnwys nodweddiadol: hap-rif
Daw i ben ar ôl:  2 flynedd

Enw'r Cwci: _utmb
Cynnwys nodweddiadol: hap-rif
Daw i ben ar ôl: 30 munud

Enw'r Cwci: _utmc
Cynnwys nodweddiadol: hap-rif
Daw i ben: pan fydd y defnyddiwr yn gadael y porwr

Enw'r Cwci:  _utmz
Cynnwys nodweddiadol: hap-rif a gwybodaeth am sut y daethpwyd i'r dudalen (e.e.) yn uniongyrchol neu drwy ddolen gyswllt, chwiliad canlyniadau organig (nid yw’r rhai a restrir yn talu) neu chwiliad canlyniadau’r rhai sydd yn talu am gael eu rhestru. 
Daw i ben ar ôl: 6 mis

I gael rhagor o fanylion am y cwcis a osodir gan Google Analytics, gweler y ddolen gyswllt isod.


Cwcis a osodir gan Google Analytics  (bydd y ddolen gyswllt yn agor mewn ffenestr newydd)


Rheoli eich Cwcis


I gael gwybod sut mae caniatáu, atal, dileu a rheoli cwcis, dilynwch y ddolen gyswllt isod a dewiswch y porwr yr ydych yn ei ddefnyddio. Hefyd gallwch ddarllen tudalennau cymorth annatod neu ar-lein eich porwr i gael rhagor o wybodaeth.


Sut mae rheoli cwcis (bydd y ddolen gyswllt yn agor mewn ffenestr newydd)Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter