Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Iechyd a Lles : Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA)

Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA)


Mae Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin yn cynnig gwasanaethau hamdden ac addysg anffurfiol o safon.

Prosiect Diogelu’r Dyfodol (‘Securing Futures’)
Ymyrryd yn gynnar i gynorthwyo teuluoedd yn Sir Gaerfyrddin yw nod y prosiect. Os yw eich plentyn hynaf rhwng 5 a 10 oed ac os ydych yn cael anhawster deall gwybodaeth newydd neu gymhleth, anhawster ymdopi'n annibynnol â gorchwylion y cartref neu anhawster rheoli arian, gallai prosiect Diogelu’r Dyfodol fod o gymorth ichi. securingfutures@cycaonline.org

Y Porth Rhyngweithiol Rhithwir ('Virtual Interactive Gateway')
Yn ogystal â chymorth wyneb yn wyneb, mae'r prosiect yn cynnig cymorth ar-lein drwy ddatblygiad y Porth Rhyngweithiol Rhithwir (‘Virtual Interactive Gateway’). Bydd y porth yn rhoi mwy o hyblygrwydd ichi o ran y modd y gallwch gael cymorth a bydd yn cynnwys llu o offer digidol a fydd yn cynnig gwybodaeth a chyngor ynghylch amrywiaeth o faterion a chyflyrau.
www.cycaisg.comHer Iechyd Sir Gâr Her Iechyd Sir Gâr (yn agor mewn ffenestr newydd) Hybu ffyrdd gweithgar o fyw Hybu ffyrdd gweithgar o fyw Galw Iechyd Cymru Galw Iechyd Cymru (yn agor mewn ffenestr newydd)
Camddefnyddio Sylweddau Camddefnyddio Sylweddau Iechyd Meddwl Iechyd Meddwl Maeth Maeth
Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) Hafan Cymru Hafan Cymru (yn agor mewn ffenestr newydd) Happy Healthy Smiles for children under 3 years old Happy Healthy Smiles for children under 3(yn agor mewn ffenestr newydd)
Arweiniad i Rieni ynghylch Iechyd RhywiolArweiniad i Rieni ynghylch Iechyd Rhywiol Dewis Doeth Dewis Doeth(yn agor mewn ffenestr newydd) Dim Smygu Cymru Dim Smygu Cymru(yn agor mewn ffenestr newydd)
Imiwneiddio plant Imiwneiddio plant Fresh Start Wales Fresh Start Wales(yn agor mewn ffenestr newydd) Legal Highs & Club Drugs, a Parent's handbook Legal Highs & Club Drugs, a Parent's handbook(yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter