Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Chwarae, Chwaraeon a Hamdden : Campauír Ddraig

Campauír Ddraig


Mae Campauír Ddraig yn newid ac rydym ni eisiau i chi fod yn rhan ohono!

Mae rhaglen newydd sydd yn canolbwyntio ar Aml Sgiliau ar fin cael ei gyflwyno i ysgolion ac Iír gymuned. Gyda gweledigaeth Chwaraeon Cymru o gael 'pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes', ac ein gweledigaeth ni i gael 'mwy o bobl i fod yn fwy egnÔol yn amlach', mae Aml Sgiliau yn adeiladu ar y 2 bwriad yma i wella llythrennedd corfforol y plant yn ogystal ‚ gwella lefel ei sgil er mwyn iddynt fedru:
  • Datblygu hyder a gwneud penderfyniadau
  • Cymryd rhan yn fwy llwyddiannus
  • Cynyddu cyfranogiad a gwella perfformiad
Am fanylion pellach ynglyn ag Aml Sgiliau, cysylltwch ‚ Sarah Rees, Swyddog Datblygu Campauír Ddraig: 01554 744352 neu SGRees@sirgar.gov.uk

pdf document Mae rhaglen newydd sydd yn canolbwyntio ar Aml SgiliauDarganfod Sir Gaerfyrddin Darganfod Sir Gaerfyrddin (yn agor mewn ffenestr newydd) Campauír Ddraig Campauír Ddraig Actif Sir Gar Actif Sir Gar (yn agor mewn ffenestr newydd)
Canolfannau Hamdden yn Sir Gaerfyrddin Canolfannau Hamdden yn Sir Gaerfyrddin (yn agor mewn ffenestr newydd) Chwarae Sir Gar Chwarae Sir Gar (yn agor mewn ffenestr newydd) Chwaraeon Anabledd Cymru Chwaraeon Anabledd Cymru (yn agor mewn ffenestr newydd)
Urban Walks Urban Walks (yn agor mewn ffenestr newydd) Llwybrau Porffor Llwybrau Porffor (yn agor mewn ffenestr newydd) Play Routes Play Routes (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wediíi gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydaír darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un oír darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ‚ ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy Ďmlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter