Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd : Dechrau’n Deg
Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Dechrau'n Deg


Gweithgareddau Iaith Gynnar - nifer o weithgareddau ar sail galw heibio, ar gael ar draws pob cymuned Dechrau'n Deg, ac yn amrywio o sesiynau 'Iaith a Chwarae', gweithgareddau amser stori, chwarae anniben a gweithgareddau i hybu iaith gorfforol, megis Stori Actif a Jabadao. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnig dull mwy ysgafn na'r cyrsiau strwythuredig ffurfiol sy'n cael eu cynnig gan y gwasanaeth Rhianta. Maent ar gael mewn nifer o leoliadau, gan gynnwys Canolfannau Plant Integredig a Chanolfannau Teulu, lle mae rhieni a phlant yn mynychu gyda'i gilydd, er mwyn annog ysgogiad cynnar a hyrwyddo datblygiad a llesiant cyffredinol plant, yn enwedig ym maes iaith a chynyddu geirfa plant oedran cyn ysgol.Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter