Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd : Dechrau’n Deg
Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Dechrau'n Deg


Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd yn y cartref dwys, gyda mwy o ymweliadau cartref yn cael eu cynnal gan Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg (nifer yr ymweliadau yn ddibynnol ar anghenion). Mae nifer o bobl broffesiynol maes iechyd allweddol eraill yn cynnig gwasanaethau estynedig sy'n cynorthwyo'r gwasanaeth a arweinir gan yr Ymwelydd Iechyd, gan gynnwys Therapyddion Lleferydd, Dietegydd, Bydwraig ac ystod o Swyddogion Cymorth, sy'n cynnig cymorth a dargedir yn y cartref. Mae Cymorth Llesiant Cymdeithasol hefyd ar gael drwy nifer fach o Weithwyr Cymdeithasol yn y tîm nad ydynt yn rhan o wasanaethau statudol, ond maent yn gweithio'n gyfannol gyda'r teulu i ddiwallu ei anghenion cymdeithasol a llesiant, gan fabwysiadu dull ymyrraeth gynnar â'r gobaith o osgoi'r angen am wasanaethau gofal statudol.Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter