Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:


twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Yr Iaith Gymraeg : Sut y gallaf gyflwyno'r Gymraeg i'm plentyn?

Sut y gallaf gyflwyno'r Gymraeg i'm plentyn?


Dyma rai gwefannau a all roi rhagor o wybodaeth a chyngor ichi am fagu eich plentyn yn ddwyieithog a byddant yn ateb unrhyw bryderon sydd gennych.

Mae Bilingual from Birth yn cynnig cyngor yn rhad ac am ddim i rieni ar fagu plant gan ddefnyddio dwy iaith o'r diwrnod cyntaf.

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad sy'n arbenigo mewn darpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg ac sy'n cynorthwyo grwpiau Cymraeg i blant bach.

Mae Twf yn darparu llawer o wybodaeth a chyngor ynghylch magu plant yn ddwyieithog.

Menter Iaith - corff lleol sy'n cynnig cymorth i gymunedau gynyddu a datblygu eu defnydd o'r Gymraeg.

Mae RhAG yn gweithio i wella addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ar hyd a lled Cymru.

Mae'r Urdd yn fudiad cyffrous a deinamig i blant a phobl ifanc. Mae'n trefnu amrywiaeth o wahanol weithgareddau ledled Cymru gan roi cyfle i blant a phobl ifanc ddysgu a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.A ydych am ddysgu Cymraeg? A ydych am ddysgu Cymraeg? Sut y gallaf gyflwyno'r Gymraeg i'm plentyn? Sut y gallaf gyflwyno'r Gymraeg i'm plentyn? Eisteddfod Genedlaethol Cymru Eisteddfod Genedlaethol (opens in new window)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter