Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Ariannol a Chyfreithiol : Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol

Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol


Mae Cyfreithwyr Ty Arian yn ddarparwyr cymorth cyfreithiol arbenigol lles cymdeithasol, syn darparu cyngor a chynrychiolaeth ar faterion Gofal Cymunedol, Tai, Dyledion, Budd-daliadau Lles, Mewnfudo a Lloches, a Theulu a Gofal Plant.

Mae Gofal Cymunedol yn cynnwys y canlynol:
 • Asesiadau Gofal Cymunedol
 • Asesiadau Craidd ar gyfer plant
 • Pontio i oedolaeth
 • Cymorth ymarferol yn y cartref
 • Newidiadau ir ddarpariaeth gofal
 • Codi tl am wasanaethau
 • Llety anaddas
 • Addasiadau ir cartref
 • Gofal Parhaus y GIG
 • Taliadau uniongyrchol
 • Llety preswyl ar gyfer gofal ysbaid
 • Adferiad
 • Cau Cartrefi Gofal
 • Caethiwed
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch :
Llanelli 01554 228085 neu 15 Stryd John, Llanelli SA15 1UHCanolfan Cyngor ar Bopeth Canolfan Cyngor ar Bopeth Cymorth gyda Chostau Gofal Plant Cymorth gyda Chostau Gofal Plant Cyngor Ariannol Cyngor Ariannol
Diwygio Lles Diwygio Lles Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol Childcare Vouchers Childcare Vouchers(yn agor mewn ffenestr newydd)
Teenage voices on first financial decisions Teenage voices
on first financial decisions
(yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter