Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Datblygiad Plant : Cewynnau Go Iawn

Cewynnau Go Iawn


Yn l yr ystadegau mae oddeutu 200 miliwn o gewynnau tafladwy yn cael eu taflu yng Nghymru bob blwyddyn sy'n golygu bod 38,000 o dunelli metrig o wastraff diangen yn mynd i'n safleoedd tirlenwi. Felly mae defnyddio cewynnau go iawn yn hytrach na rhai tafladwy yn gallu haneru'r gwastraff yn eich bagiau du ynghyd ag arbed arian ichi hyd at 500, a mwy na hynny os byddwch yn cael rhagor o blant.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch cewynnau go iawn, ewch i www.sirgar.gov.uk/ailgylchu neu ffoniwch Galw Sir Gr 01267 234567.

Mae Nappy Go Lucky yn gwmni o Gaerfyrddin syn cyflenwi cewynnau go iawn. I gael rhagor o fanylion, ffoniwch Sarah 07827 431613 neu e-bostiwch sarah@nappygolucky.co.uk

Mae Cewynnau Go Iawn yn cefnogi rhieni/gofalwyr syn dweud na wrth gewynnau tafladwy.Amserlen Datblygiad o enedigaeth i 5 oed Amserlen Datblygiad o enedigaeth i 5 oed (yn agor mewn ffenestr newydd) Cewynnau Go Iawn Cewynnau Go Iawn Cymorth a Chyngor Cymorth a Chyngor (yn agor mewn ffenestr newydd)
Dewisiadau Darllen Dewisiadau Darllen ReLIKE ReLIKE Start 4 Life Start 4 Life (yn agor mewn ffenestr newydd)
Make Time to Play Make Time to Play (yn agor mewn ffenestr newydd) Words for Life Words for Life (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter