Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Datblygiad Plant : Dewisiadau Darllen

Dewisiadau Darllen


Mae Llyfrgell Cymru yn cynnig cyfleoedd i annog plant i archwilio eu dewisiadau darllen yn annibynnol.

Mae Dechrau Da yn eich cynorthwyo chi i fwynhau llyfrau gyda’ch plentyn a hynny o oed mor ifanc â phosibl. Mae Dechrau Da yn cynnig pecynnau babanod am ddim ar gyfer babanod 8 mis oed a phecynnau blynyddoedd cynnar am ddim ar gyfer plant 2 oed.

Mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin n cynnal Sesiynau Stori bob wythnos yn ystod y tymor. Cysylltwch â’ch llyfrgell leol i gael manylion:
Llanelli – 01554 773538
Rhydaman – 01269 598150
Caerfyrddin – 01267 224824Amserlen Datblygiad o enedigaeth i 5 oed Amserlen Datblygiad o enedigaeth i 5 oed (yn agor mewn ffenestr newydd) Cewynnau Go Iawn Cewynnau Go Iawn Cymorth a Chyngor Cymorth a Chyngor (yn agor mewn ffenestr newydd)
Dewisiadau Darllen Dewisiadau Darllen ReLIKE ReLIKE Start 4 Life Start 4 Life (yn agor mewn ffenestr newydd)
Make Time to Play Make Time to Play (yn agor mewn ffenestr newydd) Words for Life Words for Life (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter