Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Iechyd a Lles : Arweiniad i Rieni ynghylch Iechyd Rhywiol

Arweiniad i Rieni ynghylch Iechyd Rhywiol


Mae Cyswllt Iechyd Rhywiol Cymru Gyfan, ar y cyd 'r Gymdeithas Cynllunio Teulu (yr FPA), wedi cyhoeddi sawl taflen gyngor i rieni.

Gwnaed hyn er mwyn helpu'r rhai sy'n dymuno siarad 'u plant am gyfathrach rywiol a pherthnasoedd, neu'r rhai y mae eu plant yn gofyn cwestiynau anodd iddynt am y pwnc.

I lawrlwytho'r amrywiol daflenni cyngor, neu i gael gwybod rhagor, ewch i:
www.shncymru.org.uk

neu e-bostiwch adam.jones2@wales.nhs.uk

Mae'r taflenni'n rhoi arweiniad ynghylch sut mae siarad phlant o bob oed ynghylch materion yn ymwneud ag iechyd rhywiol. Maent yn cynnwys hanesion gan rieni eraill, a ffynonellau eraill o wybodaeth.

Mae'r taflenni cyngor yn ymdrin 'r pynciau canlynol:
  • Glasoed
  • Rhywioldeb
  • Heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs)
  • Beichiogrwydd
  • Cadw'n ddiogel ar-lein
  • Atal cenhedlu


Hybu ffyrdd gweithgar o fyw Hybu ffyrdd gweithgar o fyw Maeth Maeth Imiwneiddio plant Imiwneiddio plant
Camddefnyddio Sylweddau Camddefnyddio Sylweddau Iechyd Meddwl Iechyd Meddwl Arweiniad i Rieni ynghylch Iechyd RhywiolArweiniad i Rieni ynghylch Iechyd Rhywiol
Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) Legal Highs & Club Drugs, a Parent's handbook Legal Highs & Club Drugs, a Parent's handbook(yn agor mewn ffenestr newydd)

Dolenni Cyflym:

Dewis Doeth: www.choosewellwales.org.uk
Hafan Cymru: www.hafancymru.co.uk
Dim Smygu Cymru: www.stopsmokingwales.com
Nutritionist Resource: www.nutritionist-resource.org.uk
Fresh Start Wales: www.freshstartwales.co.uk
Happy Healthy Smiles for children under 3: www.designedtosmile.co.uk

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter