Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Iechyd a Lles : Camddefnyddio Sylweddau

Camddefnyddio Sylweddau


Llinell gymorth ddwyieithog, rad ac am ddim ynghylch cyffuriau sy'n llinell ffn ganolog i unrhyw un yng Nghymru sy'n dymuno cael rhagor o fanylion neu gymorth yn ymwneud chyffuriau neu alcohol.

Bydd y llinell gymorth yn helpu unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cymorth ym maes cyffuriau ac alcohol sydd am gysylltu gwasanaethau priodol lleol a rhanbarthol. Mae 0800 633 55 88 Dan 24/7 yn llinell gymorth gyfrinachol a rhad ac am ddim. Mae'r galwadau'n rhad ac am ddim o giosgau ffn cyhoeddus: efallai y bydd eich rhwydwaith ffn yn codi tl am alwad a wneir o'ch ffn symudol.

NI fydd rhif ffn Dan 24/7 yn ymddangos ar fanylion eich bil ffn. Hefyd gallwch edrych ar-lein am y gwasanaethau sydd ar gael ichi'n lleol
www.dan247.org.uk

F.A.C.E.S. Families and Carers Equipped to Support
Mae grwp F.A.C.E.S. yn cwrdd bob bore Iau am 10.30am yng nghanolfan Chooselife Cymru. Mae'n grwp cymorth cyfrinachol, dan arweiniad cymheiriaid. Mae'r grwp yn helpu teuluoedd a ffrindiau'r rhai sydd phroblemau sy'n gysylltiedig ag alcohol neu gyffuriau, drwy roi cyfle i bobl fod yn gefn i'w gilydd a chynnig lle diogel i rannu profiadau a phryderon.

Stepping Stones a kids guide to the effects of alcohol.Hybu ffyrdd gweithgar o fyw Hybu ffyrdd gweithgar o fyw Maeth Maeth Imiwneiddio plant Imiwneiddio plant
Camddefnyddio Sylweddau Camddefnyddio Sylweddau Iechyd Meddwl Iechyd Meddwl Arweiniad i Rieni ynghylch Iechyd RhywiolArweiniad i Rieni ynghylch Iechyd Rhywiol
Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) Legal Highs & Club Drugs, a Parent's handbook Legal Highs & Club Drugs, a Parent's handbook(yn agor mewn ffenestr newydd)

Dolenni Cyflym:

Dewis Doeth: www.choosewellwales.org.uk
Hafan Cymru: www.hafancymru.co.uk
Dim Smygu Cymru: www.stopsmokingwales.com
Nutritionist Resource: www.nutritionist-resource.org.uk
Fresh Start Wales: www.freshstartwales.co.uk
Happy Healthy Smiles for children under 3: www.designedtosmile.co.uk

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter