Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Bod yn Ddiogel : Technoleg

Technoleg


Net Smart - gwefan diogelwch ar-lein yw hon sy'n darparu addysg ar gyfer plant, rhieni ac athrawon.

Wise Kids - yn hyrwyddo defnyddio'r rhyngrwyd mewn modd arloesol, positif a diogel. Mae'n credu bod ymwybyddiaeth a defnyddio technolegau'r rhyngrwyd a ffonau symudol yn ddiogel yn bwysig iawn.

Safe Kids yw un o'r safleoedd mwyaf cynhwysfawr ynghylch diogelwch ar y rhyngrwyd.

Childnet darparwr addysg ynghylch diogelwch ar-lein ar gyfer ieuenctid, rhieni, athrawon a llunwyr polisďau gyda chyfraniad sylweddol gan y bobl ifanc eu hunain.Cyngor ynghylch Diogelwch Cyngor ynghylch Diogelwch Diogelwch Ffyrdd Diogelwch Ffyrdd Technoleg Technoleg
Lles Plant Lles Plant Bwlio Bwlio Gyda phwy alla’i adael fy mhlentyn? Gyda phwy alla’i adael fy mhlentyn?
Heddlu Dyfed Powys Heddlu Dyfed Powys (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter