Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:twitter Facebook
Feedback

: Teuluoedd yn Gyntaf : Cymorth yn y Gymuned
Teuluoedd yn Gyntaf
Cymorth yn y Gymuned


Darparu cymorth mewn lleoliadau sydd wedi'u targedu ar draws y sir, mewn Canolfannau Teulu, Grwpiau Teulu a Chanolfannau Integredig i Blant. Maent yn cynnig cymorth a chefnogaeth i famau, tadau a gofalwyr roi'r dechrau gorau mewn bywyd i blant. Darparu amrywiaeth o gyfleoedd megis gweithgareddau blynyddoedd cynnar, cymorth i rieni, gwella sgiliau, hyfforddiant a chyfleoedd chwarae.

Elfen:
  • Canolfannau Teulu (satellite groups)
  • Canolfannau Integredig i Blant


Cymorth yn y Gymuned

Cymorth Rhianta
Cymorth o ran Anableddau
Cymorth i Bobl Ifanc a'u Teuluoedd

Canolfannau Teulu (satellite groups)


Plant DewiPlant Dewi
Ar gyfer pwy? Teuluoedd sydd phlant rhwng 0 ac 11 oed. Brodyr a chwiorydd hŷn yn ystod gwyliau ysgol.
Manylion Cyswllt: Plant Dewi - Tel: 01267 221551
Canolfannau Teulu Unigol
www.plantdewi.org.uk

Family Centre Address Tel no. E-mail
Y Betws Canolfan Deulu Y Betws, 19 Treforis, Betws, Ammanford, SA18 2RA 01269 595378 betwsfamcentre@btconnect.com
Y Garnant Canolfan Deulu Y Garnant, 25 Maes y Bedol, Garnant, SA18 2EP 01269 825941 tots.tyni@btconnect.com
Trimsaran Canolfan Deulu Trimsaran, Llys y Godian, Heol Waun y Clun, Trimsaran, SA17 4BQ 01554 810363 trimsaranfc512@gmail.com
Llanybydder Canolfan Deulu Llanybydder, The Old School Community Centre, Llanybydder, SA40 9RN 01570 480500 llanybydderfc@btinternet.com
Pencader Canolfan Deulu Pencader, Yr Hen Gapel, Pencader, SA39 9BP 01559 384490 pencaderfamilycentre@btinternet.com
Y Tumbl Canolfan Deulu Y Tumbl, Woodlands Park, Heol y Neuadd, Tumble, SA14 6EL 01269 844562 tumblefamilycentre@outlook.com
Ty Ni (Caerfyrddin) Canolfan Deulu Ty Ni, 21 Chapel Street, Caerfyrddin, SA31 1QE 01267 222443 tyhapusandtynifamilycentres@gmail.com
Ty Hapus (Caerfyrddin) Canolfan Deulu Ty Hapus, 114 Park Hall, Caerfyrddin, SA31 1JG 01267 223020 tyhapusandtynifamilycentres@gmail.com
Y Morfa Canolfan Deulu Y Morfa, Ysgol Maes Y Morfa, Llanelli, SA15 2AP 01554 742402 LJames@cccpartners.org.uk
Felinfoel Canolfan Deulu Felinfoel, Ysgol Maes Y Felin, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE 01554 742498 ABowness@cccpartners.org.uk
St Pauls (Bigyn) Canolfan Deulu St Paul, Ger y Llan, Bigyn Park Terrace, Llanelli, SA15 1DN 01554 775338 saintpaulsfc@googlemail.com
Porth Tywyn Canolfan Deulu Porth Tywyn, BP Junior School, Stepney Road, Burry Port SA16 0BE 01554 834063 burryportfamilycentre@hotmail.com
Grŵp Castellnewydd Emlyn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Dydd Iau,
9:00y.b-11:30y.b
01267 221551
Grŵp Llandeilo Ysgol Gynradd Llandeilo, Dydd Mercher
9:00y.b-11:30y.b
 

Canolfannau Integredig i Blant
Ar gyfer pwy? Teuluoedd sydd phlant rhwng 0 ac 11 oed yn Llwynhendy, Felinfoel, y Morfa a chymunedau cyfagos. Canolfannau Integredig i Blant
Pryd? Dydd Llun dydd Gwener
Manylion Cyswllt: Canolfan Blant Llwynhendy, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9DP. Rhif Ffn: 01554 775390
Canolfan Blant Y Morfa, Ysgol Maes y Morfa, Llanelli, SA15 2AP. Rhif Ffn: 01554 742401
Canolfan Blant Felin-foel, Ysgol Maes Y Felin, Llanelli, SA14 8BE. Rhif Ffn: 01554 742498
www.fis.sirgar.gov.uk


Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter