Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:twitter Facebook
Feedback

: Teuluoedd yn Gyntaf : Cymorth i Bobl Ifanc a'u Teuluoedd
Teuluoedd yn Gyntaf
Cymorth i Bobl Ifanc a'u Teuluoedd


Darparu cymorth i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, gan gynnwys y rheiny nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant, a'u teuluoedd. Darparu cymorth personol i'w galluogi i gyfranogi'n effeithiol mewn addysg a hyfforddiant a manteisio ar gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth. Gwasanaethau cymorth i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.

Elfen:
  • Gweithwyr Ieuenctid mewn Ysgolion
  • Gweithwyr ieuenctid ôl-16 oed
  • Gofalwyr Ifanc
  • Tîm Iechyd Ieuenctid


Cymorth yn y Gymuned

Cymorth Rhianta
Cymorth o ran Anableddau
Cymorth i Bobl Ifanc a'u Teuluoedd

Gweithwyr Ieuenctid mewn Ysgolion


Ar gyfer pwy? Pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed sy'n agored i niwed a phobl ifanc rhwng 11 a 16 oed sy’n cael eu haddysgu y tu allan i'r ysgol.
Pryd? Dydd Llun – dydd Gwener
Ble? Ysgolion uwchradd ledled Sir Gaerfyrddin
Manylion Cyswllt: Rhif Ffôn: 01267 246043

Gweithwyr ieuenctid ôl-16 oed


Ar gyfer pwy? Pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sy'n agored i niwed a'u teuluoedd.
Pryd? Dydd Llun – dydd Gwener
Ble? Lleoliadau cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin
Manylion Cyswllt: Rhif Ffôn: 01267 246794

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin


Ar gyfer pwy? Gofalwyr ifanc rhwng 0 ac 18 oed sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin.
Pryd? Dydd Llun – dydd Gwener
Ble? Cartrefi teuluoedd a grwpiau ledled Sir Gaerfyrddin
Manylion Cyswllt: Rhif Ffôn: 01554 742632
Testun: 07970 827773
E-bost: youngcarersservice@sirgar.gov.uk
www.carmarthenshirecarers.org.uk

Tîm Iechyd Ieuenctid (Iechyd Da)


Ar gyfer pwy? Pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sydd ag anghenion iechyd penodol.
Pryd? Dydd Llun – dydd Gwener
Manylion Cyswllt: Rhif Ffôn: 01554 748085
www.facebook.com - Carmarthenshire Youth Health Team


Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter